Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „GRANIT”Dulniak Sp. J. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej technologii polerowania kamienia oraz dywersyfikację produkcji

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZAKŁAD KAMIENIARSKI "GRANIT" DULNIAK SPÓŁKA JAWNA na rynku krajowym i zagranicznym, oraz podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki zakupowi innowacyjnego sprzętu do cięcia i polerowania kamieni, a także ulepszeniu dotychczas oferowanych produktów oraz produkcji nowych wyrobów z kamienia: mozaiki i rozety kamienne, kruszywo łamane, w tym innowacyjnego produktu - płyty multisensorycznej. Projekt obejmuje wdrożenie wyników B+R wypracowanych przez dr Miłosza Hubera we współpracy z Wnioskodawcą w celu uzyskania innowacyjnego na poziomie krajowym procesu polerowania skał, innowacyjnego produktu- płyty multisensorycznej oraz innowacyjnej technologi drenażu płyt nagrobnych z wykorzystaniem technologii kruszywa łamanego. Projekt obejmuje realizację 1 zadania, które realizowane będzie przez w okresie 01.07.2017 - 30.06.2019. W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu nowych środków trwałych i środków transportu. Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych:1, Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych:1, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 , Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 502 746,50 zł. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 1 102 762,52 zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji: 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1. Grupą docelową niniejszego projektu jest przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a także jego Klienci.

Razem koszty kwalifikowalne

2 756 906, 30 zł

Wnioskowane wsparcie

1 654 143, 78 zł

 

ZADZWOŃ DO NAS!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

   (81) 74-408-27

Zapoznaj się z naszą ofertą