X

Naciśnij enter aby wyszukać lub ESC żeby zamknąć

Odnośnie zapytania nr 1/2018

Lublin, dnia 13 marca 2018 r.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI „GRANIT” DULNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Głuska 16 20-439 Lublin informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę środka trwałego: automatu szlifiersko-polerskiego szt. 1, wszczętego poprzez upublicznienie zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r, została wybrana firma: F.S.E. SRL, NIP: IT 01192100194, Piazza Borgo Serio 29 26012 Castelleone, Włochy.

Odnośnie zapytania nr 2/2018
Lublin, dnia 13 marca 2018 r.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI „GRANIT” DULNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Głuska 16 20-439 Lublin informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę środka trwałego: samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 ton – szt. 1, wszczętego poprzez upublicznienie zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r, została wybrana firma: Scania Polska S.A., NIP: 521-10-14-579, Oddział Świdnik, ul. Piasecka 20, 21-040 Świdnik

Ikona strzałki
Partnerzy