Odnośnie zapytania nr 4/2018

Lublin, dnia 25 maja 2018 r.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI "GRANIT" DULNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Głuska 16, 20-439 Lublin informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę środka trwałego: wózka widłowego szt. 1, wszczętego poprzez upublicznienie zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. nie został wybrany żaden wykonawca, z uwagi na brak ofert.